פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה

לא מעט אנשים אשר החליטו שאין ברצונם לעבוד יותר כשכירים, פותחים תיק עוסק מורשה במע"מ, מס הכנסה ובביטוח הלאומי. בהשוואה לעוסק פטור, עוסק מורשה רשאי להרוויח סכומי כסף גדולים בהרבה, אולם הוא איננו פטור מתשלומי מס.

מהו בעצם עוסק מורשה?

כאמור ישנם עסקים אשר אינם יכולים להירשם כעסק פטור אלא רק כעסק מורשה. כל עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית בעבור לקוחותיו וזאת בניגוד לעוסק פטור המנפיק קבלות. באפשרותם של עוסקים מורשים לדרוש החזר מע"מ וזאת בשל הוצאותיו הכספיות של העסק. על עוסקים מורשים לדווח מידי חודש או מידי חודשיים למע"מ, בכל הקשור להיקף העסקאות.

על המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

ישנן כמה פרוצדורות הכרוכות במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה: בראש ובראשונה על העוסק הפטור לערוך סיכום של כל הכנסותיו. לאחר מכן, יש לערוך בדיקה באם הוא הרוויח יותר ממה שמותר לו. כל שנה הסכום משתנה. במקרים בהם עוסקים פטורים עברו את מגבלות מחזור הכספים, הם יחויבו לשלם מס ערך מוסף, בעבור הרווחים החריגים שנצברו. חשוב לציין, עוסקים פטורים שעברו את מגבלות מחזור הכספים, ניתנת בידיהם אפשרות לחסוך בהוצאות על מע"מ זאת עקב ההוצאות הכרוכות בניהול העסק.

בשנת 2017 כל עוסק פטור היה רשאי להרוויח סכום של עד 98,707 ₪. מי שהרוויח יותר ועבר את המכסה אשר נקבעה מראש, ייחשב באופן מידי לעוסק מורשה, ויהיה עליו לשלם מע"מ.

התקרבות לתקרת הפטור באמצע השנה

קיימים מקרים בהם עוסקים פטורים מגלים כבר במהלך השנה שהם קרובים להרוויח סכומים הפטורים ממע"מ. כאשר זה קורה, רצוי ביותר לפנות אליהם, זאת עוד טרם העוסק הפטור עבר את מכסת הרווחים שהוקצתה לו, ולפתוח תיק עוסק מורשה. והיה והוא לא יעשה זאת בהקדם, יהיה עליו לשלם מע"מ בעבור כל העסקאות אותן ביצע שחצו את תקרת השכר. בשל סיבה זו, רצוי במשך כל השנה לעקוב אחר ההכנסות, וגם אם התקרבת לתקרת הפטור, ניתן לפנות למע"מ גם באמצע השנה ולשנות סטטוס מעוסק פטור למורשה.

מי חייב לפתוח תיק עוסק מורשה?

רבים הם האנשים אשר מתעניינים בפתיחת עסק משלהם ומתלבטים במה לבחור: פתיחת תיק עוסק פטור או תיק עוסק מורשה? כעיקרון, לא כל אחד יכול לפתוח תיק עוסק פטור, ישנם המחויבים לפתוח תיק עוסק מורשה, כאשר הכוונה היא לבעלי מקצועות חופשיים וגורמים נוספים אשר חייבים להיות מוגדרים כעוסק מורשה.

לעומת זאת, עוסקים פטורים, אינם חייבים בתשלומי מע"מ אולם עליהם להיות רשומים במס הכנסה ובביטוח לאומי, ובמקרה הצורך כן יהיה עליהם לשלם מס הכנסה. על העוסק הפטור לדווח באופן שוטף למס הכנסה ולביטוח הלאומי.

עוסק מורשה – אפשרות לפריחה ושגשוג כלכלי

מכיוון שעוסקים פטורים מוגבלים בכמות הרווחים הכספיים מידי שנה, לא תמיד הם מרשים לעצמם לפרוח ולצבור רווחים נוספים למרות שהם יכולים. בכל מקרה בו מחזור העסקאות הכספיות עולה על הסכום הקבוע בחוק, יהיה על העוסק הפטור לשלם הפרשים. כל עוסק פטור אשר רוצה לשנות את מעמדו ולהפוך לעוסק מורשה, יהיה עליו לפנות למע"מ  ויש להגיע לגוף זה עם אי אילו עדויות והוכחות על מחזור הכספים העתידי, ומהו הצפי להגדלת הרווחים.

מהם היתרונות של עוסק מורשה?

בהשוואה לעוסק פטור, עסקים מורשים הם בעלי תדמית טובה יותר וישנם לקוחות אשר יסכימו לעבוד רק אל מול עוסקים מורשים. עוסק מורשה זכאי לקבל החזרים ממע"מ וקיזוז. לבסוף, גם אם עוסק מורשה צובר הכנסות בתחומים עליהם חל שיעור מס אפס, וזאת על פי חוק, הוא יוכל לבקש החזרים ממע"מ.

נגישות
גלילה לראש העמוד